Web sitesi içerik yönetim sistemleri » Tanımlar ve Özellikler

yazar:

kategori:
Buradasınız: Anasayfa » Genel » Web sitesi içerik yönetim sistemleri » Tanımlar ve Özellikler

Web sitesi içerik yönetim sistemleri web sitesi kurmak, blog açmak ve yönetmek için kullanılan WordPress, Joomla gibi yazılımlardır. Web sitesi kurmak yada blog açmak için ücretsiz web sitesi içerik yönetim sistemlerinden birini seçmeniz, nasıl çalıştığını anlamanız ve yönetim panelini kullanmayı öğrenmeniz yeterlidir.

Bu makalede web sitesi içerik yönetim sistemleri hakkında temel bilgileri ve tanımları, bu sistemlere ait temel özellikleri ve devamında en çok kullanılan ücretsiz web sitesi içerik yönetim sistemlerinin hangileri olduğunu bulabilirsiniz.

İçerik, dijital içerik, içerik yönetimi tanımları

Web sitelerine yönelik olan içerik yönetim sistemlerine geçmeden önce içerik yönetimi hakkında genel bilgilere bakmak yeni başlayanlar için faydalı olabilir. Web siteleri birer sistem olarak düşünülürse temel ögeleri tanımak ileride yardımcı olacaktır.

İçerik (Content): Bir şeyin içinde bulunan öğelerin, taşıdığı özün tümü.

Dijital İçerik : Dijital içerik, dijital veri biçiminde bulunan her tür içeriktir. Resim, fotograf, video, ses dosyası, yazı metinleri, pdf dosyaları gibi bir web sitesinin kod dışında kalan kısımlarıdır.

İçerik Yönetimi – İY (Content Management – CM): İçeriklerin oluşturulmasından kalıcı olarak silinmesine kadar olan yaşam döngüsü boyunca yönetilmesidir. İçerik yönetimi farklı iş kollarında kullanılan bir terimdir ve sektöre göre değişiklik gösterir.

İçerik Yönetim Sistemi – İYS (Content Management System – CMS): İçeriğin oluşturulmasını, düzenlenmesini ve hayat döngüsü boyunca yönetilmesini sağlayan özel sistemlere denir. İçerik Yönetim Sistemi kavramı,  Content Management System (CMS) kavramının dilimize çevrilmiş halidir.

Kurumsal içerik yönetimi (ECM) sistemi : ECM bileşenleri, erişimi kolaylaştırmak, dar boğazları ortadan kaldırmak ve yükü en aza indirmek gibi hedeflere yönelik içerik yönetim sistemleridir. Kurum verileriyle etkili bir şekilde ilgilenmeye yardımcı olacak bileşenlere sahiptir.

Web sitesi içerik yönetim sistemi nedir ?

Web sitesi içerik yönetim sistemi : Web programlama dilleri veya biçimlendirme dilleri hakkında az bilgiye sahip kullanıcıların web sitesi içeriğini nispeten kolaylıkla oluşturması ve yönetmesi için tasarlanmış web sitesi geliştirme, işbirliği ve yönetim araçları sunan bir yazılım sistemidir.

Web Sitesi İçerik Yönetim Sistemi (Web Content Management System -WCMS): Web sitelerine ait dijital içeriklerinin oluşturulması, düzenlenmesi ve yaşam döngüsü boyunca yönetilmesi amacıyla hazırlanmış bilgisayar yazılımı sistemleridir.

Web sitesi içerik yönetim sistemi HTML üretimini otomatikleştiren bir içerik yönetim uygulamasını (CMA) ve bu amaçla kullanılacak bileşenleri içerir. Web sitesi yönetim paneli olarakda bilinir.

Sağlam bir Web İçerik Yönetim Sistemi, içeriklerin birden fazla yazar tarafından düzenleme ve yönetilmesine olanak verip işbirliği ve ortak çalışma için temel sağlar. Çoğu sistem, sayfa içeriğini, meta verileri ve sistem tarafından gerekli olabilecek diğer bilgi varlıklarını saklamak için bir içerik deposu veya veritabanı (ücretsizlerde genelde MySql) kullanır.

WCMS, tipik olarak bir sistem yöneticisi ve / veya bir web geliştiricisi tarafından kurulmayı, ayarlanmayı ve özelliklerinin eklenmesini gerektirir; ancak öncelikle teknik bilgisi olmayan kişiler için bir web sitesi yönetim aracıdır.

Web sitesi içerik yönetim sistemleri genel özellikleri

Başarı elde etmiş web sitesi içerik yönetim sistemleri genel olarak aşağıdaki özelliklere sahiptir. Bunları okumak biraz sıkıcı olabilir ancak ileride web sitenizi kurmak için bir platform seçmenize oldukça faydalı olabilir.

Özellikler

 • Otomatik Şablonlar : Yeni ve mevcut içeriğe otomatik olarak uygulanabilen ve tüm içeriğin bir merkezden değiştirilmesini sağlayan standart şablonlar (Temalar – genellikle HTML, XML, CSS) sunar.
 • Giriş Kontrolü : WCMS sistemleri genelde kullanıcı kayıt ve kullanıcı gruplarını desteklemektedir. Kullanıcı grupları, kayıtlı kullanıcıların siteyle nasıl etkileşim kurduğunu kontrol etmenizi sağlar. Sitedeki bir sayfa bir veya daha fazla grubun erişimi için sınırlandırılabilir. Bu, anonim bir kullanıcı (oturum açmamış birisi) veya bir sayfanın sınırlandırıldığı gruba üye olmayan oturum açmış bir kullanıcının sayfaya erişiminin reddedileceği anlamına gelir. Ayrıca kullanıcıların etkileşime girmesine (yorum yapma, beğenme vs. gibi) olanak sağlar.
 • Ölçeklenebilir Genişletme : Çoğu modern WCMS’de mevcut olan, sunucunun ayarlarına bağlı olarak, tek bir uygulamayı (bir sunucu üzerinde tek bir kurulum) birden çok alana genişletme olanağı sağlar.
 • Kolay İçerik Düzenleme : Web sitesi içerik yönetim sistemleri çoğunlukla teknik olmayan kullanıcıların içerik oluşturmasına ve düzenlemesine izin veren WYSIWYG düzenleme araçlarını içerir.
 • Modüler Yapı : Çoğu WCMS yazılımı mevcut bir sitenin işlevselliğini genişletmek modüler yapıya sahiptir. Kolayca kurulabilen eklentileri veya modülleri bulunur.
 • Web Standartları Yükseltmeleri : Kaliteli web sitesi içerik yönetim sistemleri yeni gelişen web standartları içeren düzenli güncellemeleri alır ve sistemi mevcut web standartlarına uygun olarak tutar.
 • İş Akışı Yönetimi : İş akışı, web sitesi içerik yönetim sistemleri içinde gerçekleştirilmesi gereken sıralı ve paralel görevler döngüsü oluşturma sürecidir. Örneğin, bir veya birçok içerik oluşturucusu bir yazı düzenleyebilir, ancak editör onaylamadan yayınlamaz.
 • İş birliği : CMS yazılımı, bir veya birçok yetkili kullanıcı tarafından içeriğin görüntülenmesine ve üzerinde çalışılmasına olanak tanıyan bir işbirliği platformu görevi görebilir. Çeşitli kullanıcı gruplarının web sitesinde belirli içerik üzerinde sınırlı ayrıcalıklara sahip olmalarını sağlar ve içerik yönetiminin sorumluluğunu paylaştırır.
 • Doküman Yönetimi : CMS yazılımı, bir belgenin oluşturulmasından başlayarak tarih takibi, revizyon takibi, gruplandırma seçenekleri (kategori,etiket yapıları) sağlar.
 • Yayınlama Seçenekleri : İçeriklerin istenilen bir zamanda yayınlanmasına olanak sağlar. Taslaklar oluşturmaya, istenilen zamanda içeriğin yayınlanmasına olanak sağlar.
 • İçerik Dağıtımı : CMS yazılımı, RSS ve Atom veri akışlarını diğer sistemlere üretmek yoluyla sıklıkla içerik dağıtımına yardımcı olur. Ayrıca, iş akışı sürecinin bir parçası olarak güncellemeler geldiğinde kullanıcılara e-posta da gönderebilirler.
 • Çoklu Dil Desteği : Birden fazla dilde içerik görüntüleme yeteneği bulunur
 • Sürüm oluşturma : Doküman yönetim sistemleri gibi, CMS yazılımı, yetkili editörlerin içeriğin önceki sürümlerini almasına ve yeniden yayınlamasına olanak sağlar.
 • Kaynak Kullanımı : Sunucu kaynak kullanımını minimumda tutar ve yine cache yapıları sayesinde kullanıcı kaynaklarını verimli kullanmayı destekler.

Web sitesi içerik yönetimi aşamaları

 1. Oluşturma : Varolmayan bir içeriğin sisteme eklenmesidir. Web sitesine yeni bir yazı ekleme işlemi bu aşamaya örnek olabilir.
 2. Düzenleme : Varolan bir içeriğin düzenlenmesidir. Örneğin; yayında olan bir yazıya bir paragraflık metin eklenmesi yada çıkartılması yada tarih, kategori, etiket gibi özelliklerinin düzenlenmesidir.
 3. Yayınlama : İçeriğin sunum aşamasıdır. Örneğin ; web siteleri için bir yazının ziyaretçiler tarafından yada belirlenen kullanıcı grupları tarafından görünür hale getirilmesidir.
 4. Gözetim : Güncellemeleri yönetme, sürüm kontrolü, içerikte yapılan değişikliklerin izlenmesidir.
 5. Silme : Seçilen içeriğin sistemden kaldırılmasıdır.

Aşamalar daha detaylı ele alınabilir ve her aşama kendi içerisinde daha da detaylandırılabilir. Kullanıcı yönetimi ve hatta içeriğin silinmesinden sonra silinmiş içeriğin takibi bile aşamalara dahil edilebilir.

Web sitesi içerik yönetim sistemleri için roller

 • İçerik Oluşturucu : İçerik oluşturma ve düzenleme sorumlusu.
 • Editör: İçeriği düzenleme ve çeviri gibi işlemleri ayarlamakla yükümlüdür.
 • Yayıncı : İçeriği yayınlamak ile sorumludur.
 • Yönetici : Klasörlere ve dosyalara erişim izinlerini yönetmekten sorumludur, genellikle kullanıcı gruplarına veya rollere erişim hakları atar. Yöneticiler ayrıca çeşitli şekillerde kullanıcılara yardımcı olabilir ve destekleyebilir.
 • Abone, görüntüleyici ya da konuk : Yayınladıktan sonra içeriği okuyan ya da kullanıcı girişi sonrasında içeriği görebilen kişilerdir.

Kullanıcı yönetimi, rol tanımlama ve atama işlemleri içerik yönetim sistemlerinde farklı isim ve tanımlamalar ile ortaya çıksa da genel olarak benzerdir.

İçerik yönetimi uygulamaları, hedefleri misyona ve organizasyon yönetim yapısına göre değişir. Haber kuruluşları, e-ticaret siteleri, blog tarzı web siteleri ve eğitim kurumlarının hepsi farklı şekillerde içerik yönetimi uygular . Bu, tanımlamalarda ve süreçteki adımlarda farklılıklara yol açar. Roller ihtiyaca göre azaltılıp çoğaltılabilir veya yetkileri değiştirilebilir.

İçerik yönetiminin diğer bir önemli yönü de gözden geçirme standartlarının oluşturulması, bakımı ve uygulanmasıdır. İçerik oluşturma ve inceleme sürecinin her üyesi, içeriğin geliştirilmesi veya yayınlanmasında benzersiz bir role ve sorumluluklara sahiptir. Her gözden geçirme aşaması yani roller görev standartları gerektirir. Bunlar, bilgi tabanının uzun vadeli istikrarını ve sağlığını sağlamak için devamlı olarak sürdürülmelidir.

En popüler ücretsiz web sitesi içerik yönetim sistemleri

 1. WordPress        5,205,165
 2. Joomla                 671,908
 3. Drupal                  422,139

Kaynak : https://www.wappalyzer.com 

Kaynak olarak kullanılan listenin devamına https://w3techs.com/technologies/overview/content_management/all adresinden erişebilirsiniz.

 1. WordPress : Basit bir blog sistemi gibi görünsede esnek yapısı, ücretsiz eklenti, tema arşivi ve topluluk desteği ile en çok tercih edilen CMS dir. Bazı sitelerde bir blog sistemi olarak tanımlanır ancak bütün proje türlerine uygundur. WordPress günümüzde Web sitesi içerik yönetim sistemleri içinde en çok kullanılan içerik yönetim sistemidir.
 2. Joomla : İlk bakışta kullanımı zor olarak görünsede gayet kullanışlı bir CMS dir.
 3. Drupal
 4. Magento
 5. Blogger

Web sitesi içerik yönetim sistemi seçimi

Bu seçim dijital ortama geçirmek istediğiniz fikirle alakalıdır. Ücretsiz olanlar ihtiyaçların tümüne cevap vermeye çalışırlar. Bu sebeple genel web siteleri, bloglar, işyeri tanıtım siteleri gibi fikirleriniz için WordPress ve Joomla ihtiyacınızı karşılayacaktır. Yine hazır web sitesi yönetim paneli arayanlar, yönetim panelli web sitesi kurmak isteyenler için en pratik yol WordPress ve Joomla gibi CMS lerdir.

Seçimden önce ilk olarak fikrinizi tam olarak ortaya koymanız ve web sitesi içerik yönetim sistemine yönelik ihtiyaçlarınızı belirlemeniz gerekir. Web sitenizi bir profesyonele yaptırmayı düşünüyorsanız sizi yönlendirip uygun seçim yapmanızı sağlayacaktır. Tecrübesi olmayan ve kendi sitesini kurmak isteyenlerin ise seçim konusunda biraz yardım alması faydalı olabilir.

Web sitesi içerik yönetim sistemi seçimi için yardıma ihtiyacınız varsa en azından fikir edinmek için yapmak istediğinizi yorum kısmına, soru cevap sayfasına ekleyebilirsiniz.

Blog açmak için WordPress’ i tercih edebilirsiniz önerisini bir çok sitede görebilirsiniz. Önerilmesinin en temel sebebi ise yönetim panelinin oldukça kolay öğrenilmesi ve kullanıcı dostu olmasıdır. Neredeyse her şey elinizin altındadır. Bu özelliğinin yanında WordPress kurulumu da oldukça kolaydır, bu sayede oldukça hızlı bir başlangıç yapabilirsiniz.

Web sitesi içerik yönetim sistemi seçimi, alan adı ve hosting seçimi ile birlikte bir web sitesi kurmak yada blog açmak isteyenler için dikkat edilmesi gereken en temel adımlardır. Web sitesi kurulumu yapılıp yayınlandıktan sonra web sitesi içerik yönetim sistemleri arasında geçiş yapmak mümkün olsa da ciddi sıkıntılar yaşanmasına sebep olabilir.

Projeye uygun  seçimi zaman ve maliyetten tasarruf etmenizi sağlar ve proje başlangıcında belirlemeniz gereken hususlardan biridir. En popüler web sitesi içerik yönetim sistemi olan WordPress ile başlangıç yapmak mantıklı bir seçenektir ancak projenizin yapısına uygun değilse popüler olmasının size bir faydası olmayacaktır.